Το 2000 λήφθηκε η στρατηγική απόφαση να αγοραστούν δυο εταιρείες τροφίμων που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο, σημαδεύοντας έτσι την αρχή της επέκτασης του Ομίλου MPM στον τομέα των τροφίμων περιβαλλοντικής αποθήκευσης. Έκτοτε, και ύστερα από δυο ακόμα εξαγορές και την εισαγωγή αριθμού επωνυμιών στην κυπριακή αγορά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σήμερα στις κατηγορίες περιβαλλοντικών, εψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων με πλήρη κάλυψη των καναλιών διανομής τόσο των υπεραγορών όσο και ξενοδοχείων, εστιατορίων και τροφοδοσίας.

Close

Terms of Use


Access to and use of this website is subject to this Terms of Use.


    Intellectual Property

  1. Copyright 2012 MPM Group. All rights reserved. The content of this website, including without limitation, the text, graphics, photographs, images and videos, are subject to the intellectual property rights of MPM Group. The content may not be reproduced, distributed or altered without MPM Group's written permission.

  2. The trademarks/servicemarks/business names of MPM Group and/or any of its subsidiary or associated companies, appearing on this website may not in any way be reproduced.

  3. Accuracy of Content

  4. The information on this site has been included in good faith but is for general informational purposes only. It should not be relied on for any specific purpose and no representation or warranty is given as regards its accuracy or completeness. Neither MPM Group nor any associated company nor their or their associates' officers, employees or agents shall be liable for any loss, damage or expense arising out of any access to or use of this site or any site linked to it including, without limitation, any loss of profit, indirect, incidental or consequential loss.

  5. Links

  6. MPM Group does not assume any responsibility whatsoever for links provided in this website which may re-direct the user to other websites. The content of such other websites is the sole responsibility of their owners.

  7. Availability

  8. Reference to any product or service on this site does not constitute an offer to sell or supply that product or service and does not mean that the product or service is available or that the name, description or specification of the product or service will be the same as that included on the site.